informace o platbě

Informace o platbě:

Celková částka za tábor je:

 1100 Kč

 

 

Dle domluvy zaměstnanci Greiner Assistac, Greiner Packaking a Mould & Matic uhradí

částku 600 Kč, zbytek bude firmám fakturován.

Pokud Vám přispívá nebo celý tábor hradí zaměstnavatel, tak je možné vystavit fakturu.

 

V ceně je zahrnuto:

pitný režim,

stravovaní (oběd, dopolední a odpolední svačina),

pojištění,

výtvarný a pracovní materiál,

výlet,

odměny.

 

Částku je možné uhradit pouze zasláním na účet.

č.ú.: 2200727780/2010

variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

 

Platbu uhraďte nejpozději do 24. 6. 2016. Formou emailu Vám potvrdíme přijetí platby na účet.

 

Potvrzení o platbě obdržíte při nástupu dítěte na tábor.

 

Pokud se dítě ze závažných důvodů nemůže táboru zúčastnit, ihned o tom informujte.

Při jakémkoliv dotazu se ozvěte na:

Marcela Miklášová 608 652 774

slusovjanek@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.