Přihláška 2023

PŘED VYPLNĚNÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY K PŘIHLAŠOVÁNÍ! DĚKUJEME.

TERMÍN 17. – 21.7. JE PLNĚ OBSAZEN. NEPOSÍLEJTE PROSÍM PŘIHLÁŠKY.

TERMÍN: 7. – 11.8. JE PLNĚ OBSAZEN. NEPOSÍLEJTE PROSÍM PŘIHLÁŠKY.

VOLNÉ MÍSTA JSOU V TERMÍNU 31.7.- 4.8. TVOŘÍNEK.

Příjmení a jméno
vypište termín
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště
Zákonný zástupce dítěte
Kontaktní telefon zákonného zástupce
Kontaktní email zákonného zástupce
Zdravotní potíže (alergie, užívání léků)
Jiná sdělení