Přihláška 2022

PŘED VYPLNĚNÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY K PŘIHLAŠOVÁNÍ! DĚKUJEME.

2. TERMÍN 1. – 5.8. JE JIŽ OBSAZEN. NEPŘIHLAŠOVAT PROSÍM.

VOLNÝ JE 1. TERMÍN.

Příjmení a jméno
vypište termín
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště
Zákonný zástupce dítěte
Kontaktní telefon zákonného zástupce
Kontaktní email zákonného zástupce
Zdravotní potíže (alergie, užívání léků)
Jiná sdělení